Gospodarenje otpadom
Podzemna voda
Izgradnja deponija
Onečišćenost tla štetnim tvarima
Zaštita na radu
Sanacija štetnih tvari u zgradama
Stručno ocjenjivanje groblja
Nadzor i dokumentacija građevnog materijala na gradilištima
Uklanjanje građevinskih objekata / sanacija površina